Renovering af bevaringsværdigt hus i Troense

Renovering af bevaringsværdigt hus i Troense, Svendborg 2013

Hele vinteren har Sydfyns Byggefirma arbejdet på en gennemgribende renovering af et charmerende hus fra 1800 tallet.

1. salen

  • Nedrivning af gammelt tegltag.
  • Forstærkning af tagkonstruktion, etablering af undertag samt lægtning.
  • Etablering af kviste med tegl samt koblede vinduer med kitfals, ramen på vinduerne er indbygget i kvisten så de brede flunker undgås og et mere originalt udseende opnås.
  • Udlægning af Gammel Dansk Vingetegl med tagryg lagt i mørtel.
  • Indvendig isolering af tagkonstruktion, etablering af dampspærre samt montering af gips.

Stuetagen

  • Optagning af gammelt gulv og udgravning og understøbning af fundament og skillevægge.
  • Udlægning af Leca nødder for effektiv ventilation for Radon, isolering med trykfast Polystyren etablering af Radonspærre som klæbes til alle vægge.
  • Udlægning af undergulv af gulvspån og forskalning for let gulvarme.
Felt