Renovering af fredet bindingsværkshus

Fredet bindingsværkshus i Troense, som fik Svendborg Kommune’s arkitekturpris 2016

Stor ros til den håndværksmæssige udførelse som vi som tømrer og snedkere var del af.

Arkitekt Lis Wolff Andersen, LiwoArkDesign var tovholder og prismodtager for projektet.

Felt